Fridykning som inspiration i skolen

Besøg i en 4-5 klasse
For et par år siden var jeg på besøg på Mariendal Friskole, for at gøre det jeg elsker mest af alt. Fortælle om fridykning og fridykkerfilosofi.  En 4-5 klasse på  Mariendal Friskole  skulle have om kroppens funktioner og øvelser i idræt – og jeg prioriterer altid disse forespørgsler da det ligger mig meget på sinde at børn og unge lærer nogle af de teknikker vi bruger i fridykningen.

Høj Energi og Vibrerende Stemning
Sådan startede timen – meget normalt – jeg fortalte om at jeg havde været verdensmester – og der kom mange spørgsmål – hele tiden. Børnene havde forberedt spørgsmål og spurgte i ét væk. Forhåbentlig også fordi jeg var en smule inspirerende. Tiden gik hurtigt og med de spørgelystne skolebørn kom vi længere og længere ind i fridykningen og dens væsen.

Retten Til at Være Alene
En af de ting der er ekstremt vigtige for en fridykker – er at insistere på retten til at være alene. Til at være sær, krævende og have en privatsfære der ikke altid giver mening for udenforstående. Dagen gik i retning af dette emne også og jo mere vi talte om det – jo mere stille blev der i klassen. De før så udadvendte og fremme i skoen børn – blev knapt så spørgelystne og  en smule mere stille.
Vi talte om at det er helt normalt at have brug for at være stille – at være alene – og at hvis man havde brug for det skulle man insistere på det. Og at det var helt ok at sige  til kammeraterne OG lærerne at “jeg vil gerne være alene “.

Anyway  – det var ro og koncentration om dette emne i noget tid – og så var tiden gået.

Den stille oplevelse
Da jeg står og pakker sammen kommer nogle af børnene hen og er kommet på flere spørgsmål til fridykningen – som bare skal afleveres…det er skønt når jeg føler at interessen holder også mere end til det sekund klokken ringer timen slut.
Til allersidst stod en pige tilbage. Hun havde ikke været meget aktiv i timen – havde mest siddet lidt stille og havde åbenbart ikke haft lyst til at stille spørgsmål om kap med de andre.  Men hun kom hen til mig og gav mig bare en lap papir i hånden og sagde at den var til mig….

Og nogle gange er en lille tegning fra en elev- den allerbedste feedback man kan få på et foredrag.  Jeg scannede billedet ind og faldt over det her til aften. Du læser dette fordi det er en af de bedste oplevelser i mit fridykkerliv – at kunne være med til at inspirere andre til at udtrykke hvad vandet og dykningen giver.

Tak for tegningen dengang Frida – jeg håber du dykker endnu.

IMAG1172